💥 دوره جدید و رایگان آکادمی یکتانت: اصول تولید محتوای تبلیغاتی 💥

سها کاکا

نوشتن برای من، دریچه‌ٔ ورود به ناشناخته‌هاست!

مقالات نویسنده

۲۰ نکته برای نوشتن تیتر جذاب تبلیغاتی + نمونه تیترهای جذاب

سها کاکا | مدت زمان مطالعه ۱۵ دقیقه

سها کاکا | مدت زمان مطالعه ۷ دقیقه

فروش بیشتر با استفاده از روانشناسی در فروش

سها کاکا | مدت زمان مطالعه ۱۹ دقیقه

اصول نوشتن گزارش دیجیتال مارکتینگ (+ نمونه گزارش)

سها کاکا | مدت زمان مطالعه ۱۹ دقیقه

راه های جذب فالوور در اینستاگرام

سها کاکا | مدت زمان مطالعه ۱۹ دقیقه

سها کاکا | مدت زمان مطالعه 20 دقیقه

بازار کار دیجیتال مارکتینگ

سها کاکا | مدت زمان مطالعه ۲۷ دقیقه

نمونه متن پیامک تبلیغاتی

سها کاکا | مدت زمان مطالعه 10

تبلیغات در فضای مچازی

سها کاکا | مدت زمان مطالعه 15