💥 دوره جدید و رایگان آکادمی یکتانت: اصول تولید محتوای تبلیغاتی 💥

زهرا فلاحیان | کارشناس ارتباطات یکتانت

کارشناسات ارتباطات سازمانی یکتانت است که در کنار آن، یادگیری دیجیتال مارکتینگ را ادامه می‌دهد. زهرا فلاحیان این یادگیری را با تولید محتوا شروع کرده و امیدوار است به مقصدهای جذابی منتهی شود.

مقالات نویسنده

تبلیغات محیطی دیجیتال چیست؟ (از تعریف تا کاربرد)