یکتانت بلاگ آموزش گوگل ادز

آموزش گوگل ادز

دلایل ساسپند شدن گوگل ادز

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۱۱ دقیقه

پروموشن کد گوگل ادز چیست

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۵ دقیقه

کلیک فیک در گوگل ادز

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۱۳ دقیقه

اضافه کردن شماره تلفن ایران در گوگل ادز

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۷ دقیقه

تنظیمات گوگل ادز

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه 15 دقیقه

عدم نمایش تبلیغ در گوگل ادز

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه 15 دقیقه

نحوه‌ دسترسی دادن در گوگل ادز

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۷ دقیقه

ساخت اکانت mcc گوگل ادز

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه 10 دقیقه

دریافت مدرک گوگل ادز

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه 15 دقیقه