یکتانت بلاگ برگه 2

آموزش گوگل ادز

بهترین افزونه تبلیغات در گوگل ادز

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۱۴ دقیقه

گوگل ادز ادیتور چیست

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۸ دقیقه

آموزش گوگل کیورد پلنر

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۱۰ دقیقه

اصطلاحات گوگل ادز

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه 15 دقیقه

پارتنر گوگل چیست

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه 10 دقیقه

مزایای تبلیغات گوگل ادز

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه 10 دقیقه

انواع کمپین های گوگل ادز

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۱۸ دقیقه

کلمات کلیدی در تبلیغات گوگلی

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۷ دقیقه

عوامل موثر بر هزینه تبلیغات در گوگل

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۱۵ دقیقه