آموزش تکنیک های بازاریابی تجهیزات پزشکی در سال ۲۰۲۲

الهه سرباز | مدت زمان مطالعه ۱۶ دقیقه

۱۲ استراتژی برای بازاریابی هتل در سال ۲۰۲۲

تحریریه یکتانت | مدت زمان مطالعه ۱۶ دقیقه

کمپین مسئولیت اجتماعی چیست؟ (بررسی ۷ نمونهٔ موفق ایرانی)

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۲۴ دقیقه

بررسی کامل مراحل برندسازی یک محصول

سمیه رفیعی | مدت زمان مطالعه ۹ دقیقه

لایو اینستاگرام چیست
بازاریابی پیامکی چیست

تحریریه یکتانت | مدت زمان مطالعه 10 دقیقه

انواع تبلیغات

روژان خانی‌پور | مدت زمان مطالعه ۲۰ دقیقه

نمونه متن پیامک تبلیغاتی

سها کاکا | مدت زمان مطالعه 10

تبلیغات کلینیک زیبایی