۲۰ کتاب بازاریابی و فروش محبوب که باید بخوانید!

تحریریه یکتانت | مدت زمان مطالعه ۲۰ دقیقه

۹ تفاوت کلیدی روابط عمومی و تبلیغات

الهه سرباز | مدت زمان مطالعه ۱۳ دقیقه

بهترین روش های بازاریابی لوازم خانگی در ایران

تحریریه یکتانت | مدت زمان مطالعه ۱۵ دقیقه

بازاریابی در حوزه سلامت چیست؟ (مزایا و چالش‌ها)

الهه سرباز | مدت زمان مطالعه ۱۵ دقیقه

بررسی ۶ تفاوت مهم بازاریابی و تبلیغات

تحریریه یکتانت | مدت زمان مطالعه ۱۰ دقیقه

آموزش تکنیک های بازاریابی تجهیزات پزشکی در سال ۲۰۲۲

الهه سرباز | مدت زمان مطالعه ۱۶ دقیقه

۱۲ استراتژی برای بازاریابی هتل در سال ۲۰۲۲

تحریریه یکتانت | مدت زمان مطالعه ۱۶ دقیقه

کمپین مسئولیت اجتماعی چیست؟ (بررسی ۷ نمونهٔ موفق ایرانی)

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۲۴ دقیقه

بررسی کامل مراحل برندسازی یک محصول

سمیه رفیعی | مدت زمان مطالعه ۹ دقیقه