دوره مقدماتی اجرای کمپین در یکتانت منتشر شد. آموزش ببینید و مدرک بگیرید 🌟

پرسش‌های متداول

بله برای ساخت کمپین نیازی به شارژ پنل نیست و می‌توانید بعد از ساختن کمپین تبلیغاتی پنل را شارژ کنید تا اجرا شود.

بازبینی و تایید تبلیغ‌های ساخته شده در ساعات اداری (۹ تا ۱۸) حداکثر ۳ ساعت طول می‌کشد.

سوالات متداول