🌟 دانلود رایگان تولکیت ارزیابی محتوای متنی 🌟

سفرمارکت

داستان موفقیت همکاری سفرمارکت با یکتانت را بخوانید

یکتانت داستان موفقیت مسیر مشترک «سفرمارکت» و «یکتانت»

مسیر مشترک «سفرمارکت» و «یکتانت»

سفرمارکت ارائه‌دهنده‌ی خدمات مسافرتی آنلاین است که از سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت کرده است.

شرکت

داستان موفقیت همکاری سفرمارکت با یکتانت را بخوانید

هدف

شروع مجدد تبلیغات و افزایش فروش

راه حل ها

استفاده از کمپین‌های
ـ محصول ریتارکتینگ
ـ همسان کلیدواژه‌ای
– بنری کلیدواژه‌ای

نتایج

افزایش کلیک روی دکمه خرید و در نتیجه افزایش فروش