پس از مشاهدهٔ هر ۳ فصل دوره، می‌توانید در آزمون پایان دوره شرکت کنید تا مدرک شما در لحظه صادر شود.
certificate
سرفصل‌های دوره

اصول تولید محتوای تبلیغاتی

در این فصل یاد می‌گیرید چطور متن تبلیغاتی تاثیرگذار بنویسید. از اصولی ...
در این دوره یاد می‌گیرید که چطور بنرهای مناسب تبلیغات اینترنتی بسازید. ...
در این دوره ۲ ساعته یاد می‌گیرید که چطور یک ویدیو تبلیغاتی ...