💥 دوره جدید و رایگان آکادمی یکتانت: اصول تولید محتوای تبلیغاتی 💥

ما در شرکت یکتانت برای نظارت و پیشبرد هرچه عالی تر فرایندهای مالی، به‌دنبال همکاری در موقعیت شغلی مدیر مالی هستیم:

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی ، هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیت‌های مالی شـرکت
 • ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان
 • برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی شـرکت
 • نظارت و کنترل بر عملکرد و ساختار مالی شرکت و سرمایه گذاری‌ها
 • ارزیابی مستمر سیستم‌ها , روش‌ها , و فرض‌های مرتبط با امور مالی واعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصلاح
 • تجزیه و تحلیل فرایندها برای کاهش ریسک‌های مالی
 • برنامه ریزی به‌منظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف
 • ایجاد بودجه‌های قابل استفاده برای کسب و کار، از جمله ارزیابی نیازهای هر بخش در دراز مدت
 • نظارت بر عملیات مالی روزانه در شرکت (حقوق، صورتحساب ها و دریافت و پرداخت و سایر معاملات)
 • تهیه گزارش مدیریت ماهانه و فصلی
 • مدیریت سیستم‌های حسابداری مالی، نظارت و گزارشگری شرکت
 • نظارت بر سرپرست‌ها و تیم اجرایی در بخش‌های مالی و حسابداری
 • تصحیح قراردادها از جنبه مالی برای اطمینان از صحت مالی
 • تصمیم گیری واعلام نظر در موارد بین واحدهای زیرمجموعه

دانش و مهارت‌های تخصصی:

 • داشتن قدرت رهبری و مدیریت منابع انسانی
 • دانش و مهارت تجزیه و تحلیل مالی و استراتژی
 • مهارت‌های مذاکره و ارتباط کلامی و نوشتاری و ارائه
 • دانش عمیق استانداردهای گزارشگری مالی، مقررات مالیاتی و قوانین تامین اجتماعی
 • توجه به جزئیات و داشتن دقت نظر و قدرت حل مساله
 • مهارت‌های بین فردی
 • حداقل مدرک لیسانس در امور مالی یا حسابداری
 • آشنایی با ابزارهای گزارشگری مالی و داده کاوی مانند SQL، Access و ..

با فرهنگ سازمانی ما بیشتر آشنا شوید