💥 دوره جدید و رایگان آکادمی یکتانت: اصول تولید محتوای تبلیغاتی 💥

ما در تیم سرمایه‌گذاری یکتانت، برای تحلیل و ارزیابی یکتانت و بیزنس‌لاین‌ها، آماده سازی گزارش های فصلی و سالانه با هدف بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌هاو فرآیندها، به‌دنبال همکاری با کارشناس ارشد سرمایه گذاری خطر پذیر هستیم.

شرح وظایف:

  • تحلیل بیزینس لاین‌ها و عارضه‌یابی
  • آماده سازی گزارش های متنی و تصویری برای بیان مشکلات
  • تحلیل داده های فروش و مالی و ارائه گزارش فصلی و ماهانه
  • پایش وضعیت بیزینس‌لاین‌ها، KPIها و آماده سازی گزارش‌های ماهانه و فصلی برای هیئت مدیره
  • ارزیابی استارتاپ‌ها و طرح های دریافتی
  • انجام ارزش گذاری استارتاپ‌ها و شرکت‌ها

دانش و مهارت‌های تخصصی:

  • توانایی تدوین فایل پیش‌بینی مالی و بیزینس پلن
  • تسلط به اکسل
  • توانایی بالا در گزارش‌نویسی و ارائه مطالب
  • تسلط بر روش‌های ارزش گذاری شرکت‌ها

با فرهنگ سازمانی ما بیشتر آشنا شوید