مرور برچسب

بازارچه خیریه کودکان کار

حمایت یکتانت از بازارچه خیریه کودکان کار

به همت انجمن حمایت از کودکان کار و با حمایت یکتانت بازارچه خیریه کودکان کار در تاریخ ۸ و ۹ آذر ماه برگزار شد. انجمن حمایت از کودکان کار در سال ۱۳۸۱ به منظور حمایت از کودکان کار، توانمندسازی و آموزش آنان ایجاد شده است و تا کنون بیش از…