Target Market یا بازار هدف چیست؟ (+ راه‌های شناسایی بازار هدف)

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۱۵ دقیقه

مدل بازاریابی STP چیست؟

رضا سپه‌وندی | مدت زمان مطالعه ۱۳ دقیقه

بازاریابی داده محور چیست و چه اهمیتی دارد؟ (+ ۸ نمونه)

الهه سرباز | مدت زمان مطالعه ۱۹ دقیقه

استراتژی کسب‌وکار چیست؛ 9 تکنیک نوشتن استراتژی کسب‌وکار

الهه سرباز | مدت زمان مطالعه ۲۷ دقیقه

بهترین استراتژی های قیمت گذاری برای افزایش درآمد

نیکان حیدری | مدت زمان مطالعه ۱۵ دقیقه

۲۰ کتاب بازاریابی و فروش محبوب که باید بخوانید!

تحریریه یکتانت | مدت زمان مطالعه ۲۰ دقیقه

۹ تفاوت کلیدی روابط عمومی و تبلیغات

الهه سرباز | مدت زمان مطالعه ۱۳ دقیقه

فروش بیشتر با استفاده از روانشناسی در فروش

سها کاکا | مدت زمان مطالعه ۱۹ دقیقه

نمونه متن پیامک تبلیغاتی

سها کاکا | مدت زمان مطالعه 10