همراهی یکتانت در مسابقه روز برنامه‌نویس
یکتانت حامی نمایشگاه فرش ماشینی ۱۳۹۸
بهبود حجم تصاویر جایگاه‌های تبلیغاتی با حفظ کیفیت
برگزاری دوره‌های آموزشی در یکتانت
سخنان قائم مقام‌ِ مدیر عامل یکتانت