آیا تبلیغات کلیکی بر سئو سایت تاثیر می گذارد؟

یکی از بحث‌های رایج بین بازاریابان اینترنتی بحث تاثیر‌گذاری تبلیغات کلیکی بر سئو است. شاید خیلی از افراد انتظار پاسخ آری یا خیر به این سوال را داشته باشند. اما باید توجه کنید عواملی که روی سئو سایت تاثیر می‌گذارند بسیار پیچیده و وابسته به