قابلیت تشخیص خودکار موضوع

یکتانت سعی می‌کند که محتواهای نمایش‌دهندگان را به صورت خودکار آنالیز کند و در نمایش درست تبلیغات از آن استفاده کند.

شما در این قسمت می‌توانید لینک صفحات داخلی یکی از نمایش‌دهندگان یکتانت یا هر لینک صفحات داخلی وب‌سایتی را وارد کنید و پلتفرم یکتانت سعی می‌کند آن صفحه را آنالیز کند و موضوع مرتبط با آن صفحه را تشخیص دهد.

همچنین شما می‌توانید حالت «انتخاب متن» را در قسمت زیر انتخاب کنید و متن مورد نظر خود را به صورت دستی وارد کنید. یکتانت سعی می‌کند متن شما را تحلیل کند و موضوع آن را به شما نشان دهد.